Druhá generace hladinových spínačů Echotel

Nahrazuje dosavadní typy 911/921, 91/92S. Novinkou je pulsní režim a vyšší IQ.

Firma Magnetrol vyrábí ultrazvukové hladinové spínače Echotel již 25let.
Letošní výročí je dalším z řady inovačních cyklů .
Ultrazvukové hladinové spínače Echotel 915 , 916 , 91S , 92S jsou minulost.
Přichází druhá generace čidel 961 , 962  s lepším IQ .

Změna nespočívá pouze v nové hlavici s LED indikací, v nové elektronice a ve sjednocení více označení do dvou základních typů.
Podstatný je především režim čidla - pulsní s kmitočtem 2MHz.
Hlavní výhodou tohoto řešení je vyšší propustnost pulsu oproti spojitému signálu.
Nové vlastnosti zákazník ocení např. u viskozních kapalin, olejů , past atd.
Spolehlivé chování starých čidel např. u pěnících roztoků je zachováno.

Přitom cenově je Echotel srovnatelný s čidly na principu vibrační ladičky.
Mezi další výhody Echotelu oproti tradičním ladičkovým čidlům patří  

 • nezávislost na hustotě kapaliny ( odpadá nastavování oproti principu ladičky )
 • nezávislost na změně tlaku ( oproti principu ladičky, )
 • vyšší tlakové zatížení 138bar ( ladičky cca do 64 bar )
 • malý cenový rozdíl pro různé délky čidla
 • kratší minimální délka ( oproti principu ladičky )
 • použitá frekvence pulsů 2MHz.
 • čidla jsou nezávislá na vlastních vibracích zažízení. ( oproti nízkofrekvenčním ladičkám )
 • snímání dvou úrovní hladin na jediném stonku Echotelu. (oproti principu ladičky )
 • Ve verzi s releovým výstupem může logika přímo ovládat čerpadlo v úrovních MIN - MAX.

Další vlastnosti nového Echotelu

 • trvalá autodiagnostika ( jediný na trhu )
 • certifikace SIL 2/3 pro bezpečná zařízení 
 • pravděpodobnost bezpečné funkce SFF 92%
 • nastavitelná časová funkce výstupu

Zpětná kompatibilita verzí 919, 915 a 91/92S je zaručena.
Staré  typy budou nabízeny do konce července roku 2006.
Cenově zůstavají nové typy na úrovni původních.
Bezkonkurenční poměr výkon / cena.