Kompaktní set měření průtoku

Wafer-Cone VH + převodník tlakové diference

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vám představili NOVINKU v oblasi měření průtoku:

Wafer-Cone VH + převodník tlakové diference

 • vyžaduje minimální rovné úseky před a za měřidlem (1-2 x DN před měřidlem)
 • přesnost +/- 1 % z rozsahu
 • široký rozsah měření: standardně 1:10 až 1:25
 • montáž mezi příruby
 • snadná změna rozsahu výměnou vnitřního segmentu Cone
 • velmi malá tlaková ztráta
 • kompaktní provedení Wafer + dP převodník s ventilovým blokem
 • PED (třída I až III)
 • dimenze DN 25 až DN 150
 • samočisticí efekt: vlivem vyší rychlosti proudění na povrchu konusu zůstává Wafer čistý
 • odolává znečištěným kapalinám i plynům

Průtokoměry McCoremeter V-Cone / Wafer-Cone jsou nasazeny v aplikacích vysokého tlaku až do 1000 bar. Můžete je nalézt na dně moří v technologiích podmořské těžby v hloubce až 3 km a za tlaku 700 bar, ale také na satelitech ve vesmíru v podmínkách vakua.

Pracovníci údržby provozů, kde V-Cone měří průtoku, často ani netuší, že mají instalovány V-Cone průtokoměry. Měřidla jsou často zaizolována, pracují spolehlivě a bez údržby, bez poruchy... po celá desetiletí.

Zpracujeme Vám zdarma návrh a výpočet měřidla pro průtok páry, plynů, kapalin podle Vámi zadaných provozníc údajů!

Cenová kalkulace - příklad měření průtoku:

- Wafer 2" DN 50 VH02 PED cat. I
- 3-cestný ventilový blok V0449
- převodník Foxboro DP024-200
- PED, tlaková zkouška, Dye penetrate test

Cena: 96.100,- Kč bez DPH

Zvažte, zda by byl průtokoměr Wafer-Cone vhodný právě pro Vaší aplikaci.
Kontaktujte nás!

Více informací o průtokoměrech na principu tlakové diference naleznete na našich produktových stránkách.

Podívejte se i na komentovanou videoprezentaci k průtokoměrům V-Cone a Wafer-Cone na YouTube.

Těšíme se na spolupráci.

Váš tým MERES