Měření průtoku v procesu denitrifikace a spalování v kotlích

Vážení zákazníci, 

řešíte denitrifikaci (deNOx) a spalování na kotlích v souvislosti s požadavky směrnice 2010/75/EU a s tím spojené měření průtoku - zemního plynu, spalin, páry...?
Pak čtěte více:
 
Při návrhu optimalizace spalovacích poměrů palivo/vzduch jsou důležité následující parametry:
- distribuce vzduchu k jednotlivým hořákům
- množství recirkulovaných spalin
- ekonomické požadavky na potrubí a uspořádání
 
  Měření průtoku pomocí clony nemusí být vždy optimální řešení, protože vysoké rychlosti proudění, velmi malý tlak a malá kinetická energie plynu vedou při měření standardní clonou k malému měřicímu rozsahu a velkému šumu signálu pro převodník tlakové diference.
 
Průtokoměr V-cone® přináší naopak řadu výhod:
  minimální rovné úseky  (zapomeňte na 15-ti násobky rovných úseků u clony, ultrazvukových nebo hmotnostních průtokoměrů) = úspora na potrubních trasách a instalace v omezených prostorech!
rovné úseky clona vs. Vcone
  vysoká odolnost vůči znečištění  (V-cone® úspěšně měří např. i znečištěný vlhký koksárenský plyn)
  přesnost +/-0,5%  (výrobce kalibruje každý V-cone®)
  nízká tlaková ztráta (vypracujeme návrh a výpočet V-cone® přesně pro Vaší aplikaci)
  stabilní měřicí signál 
porovnání clona vs. V-Cone
  pro velikosti potrubí DN 15 až DN 3000

Příkladová studie:
Stanovení NOx pomocí měření průtoku paliva (zemní plyn)

Seznam referencí pro aplikace měření spalin:

Pro více informací:

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

tým MERES

Měření průtoku spalin