Pára a kondenzát: měření průtoku a hladiny

Pára je v průmyslovém prostředí všudypřítomná, protože má pro průmyslové aplikace řadu výhodných vlastností.

Pára je přizpůsobivá, ekonomická, aseptická a nezatěžuje životní prostředí. Pára čistí a sterilizuje, suší a kondenzuje, vypařuje se. Pára může být vyrobena z fosilních paliv, biomasy, bioplynu nebo např. pomocí solární energie. Vykazuje vysokou efektivitu díky své schopnosti vracení významného množství kondenzátu zpět do vyvíjecího cyklu. Pára je využívána jako médium pro přenos tepla, výrobu elektrické energie nebo pro vykonávání mechanické práce.

Proč se věnovat měření hladiny a průtoku v procesu vyvíjení páry?

Užitek z kvalitního a správného hlídání / měření hladiny:

 • snížení spotřeby užitkové vody a nákladů na její předúpravu
 • zvýšení efektivity bojleru (minimalizace odkalovací vody, zvýšení kvality páry)
 • snížení spotřeby paliva (optimalizace poměru vzduch-palivo pro lepší spalování, využívání kondenzátu, předehřátá napájecí voda – např. zvýšení teploty napájecí vody o 6°C sníží spotřebu paliva o 1 %!)
 • redukce nákladů na instalaci a údržbu vč. minimalizace rizika poškození zařízení (např. úspora na potrubních trasách při použití průtokoměru V-Cone)

Jaké měření zvolit?

Zde jsme připravili ucelený přehled měření pro oblast energetiky a chemického průmyslu, zaměřený na měření průtoku páry a aplikace měření hladiny v parních bojlerech.

Měření hladiny vody v parních bubnových bojlerech radarem Eclipse®Bezpečnostní prvky pro bojlery - plovákové hladinové spínače a stavoznaky Magnetrol
   
 
 • měření hladiny není ovlivněno změnou hustoty a permitivity páry
 • skutečný údaj hladiny umožňuje plně využít kapacity kotle a ekonomiku jeho provozu
 • Návrhh konstrukce Magnetrol přímé montáže radaru do těla bojleru potlačuje turbulence uvnitř koaxiální sondy 7MS.
 • sondu 7MS je možné  instalovat přímo do nádoby kotle
 • odpadá montáž obtokové tlakové armatury
 • Čtvrtá generace radarů Eclipse 706 má výborný odstup Sidnál : Šum SNR 4,40. Poměr SNR u Eclipse 706 je tak 3x lepší než SNR základních radarů na trhu.
 • bezpečnostní certifikát SIL2 1oo1, SIL3 1oo2
 • certifikované dle EN 12952-11 / EN 12953-9

Magnetrol začínal svou historii již v roce 1932 výrobou plovákových spínačů do energetiky.
Segment vysokoteplotních vysokotlakých hladinových spínačů odpovídá nárokům současnosti.

 • vysoká spolehlivost, bezpečnostní cerftifikát SIL2 1oo1!
 • široký výběr spínacích modulů
 • dlouhá životnost (standardní záruka 5 let na mechanické prvky, plováky)
 • podpora údržby - seznam náhradních dílů

Další informace:
- radarový hladinoměr Eclipse

Další informace:
- plovákové spínače pro energetiku a chemický průmysl
- obtokové stavoznaky

Měření průtoku páry na principu tlakové diference V-Cone®Robustní plovákové průtokoměry SC250 pro měření saturované páry
 
 • vyžadují MINIMÁLNÍ nebo ŽÁDNÉ uklidňovací úseky před a za měřidlem
 • stabilní měřicí signál i v náročných podmínkách mokré saturované páry
 • přesnost +/-0,5 %
 • nízká trvalá tlaková ztráta
 • minimální nároky na údržbu
 • bez nutnosti rekalibrace
 
 • jsou levnější alternativou k měření V-Cone při spolehlivé funkčnosti.
 
 • jednoduchý měřič s lokální indikací do 400°C
 • s el. výstupem (analogový, HART, čítač, limitní kontakty) do 300°C
 • přesnost 2,5% (volitelně 1,6%) při průtoku nad 50% rozsahu
 • nízká tlaková ztráta

 

Další informace:
- průtokoměry na principu tlakové diference

Další infomrace:
- průtokoměr SC250

Další doplňující informace naleznete i v následujících brožurách:

Vliv měření hladiny
na tepelný výkon
Měření hladiny
pro parní generátory
Aplikace vedeného radaru
pro saturovanou páru
Měření hladiny a průtoku
v chemickém průmyslu
Měření hladiny
v energetice

Pokud Vás tato tématika zajímá, máte dotazy, rádi pro Vás připravíme školení nebo Vás navštíví náš obchodně-technický zástupce.

Oslovte nás!

tel. 416 711 203

tým MERES

Měření páry a kondenzátu