Průtokoměr V-Cone - PRODUKT ROKU 2014!

V-Cone®: Revoluční způsob měření průtoku získalo titul PRODUKT ROKU 2014!

Průtokoměr V-Cone®, který posouvá měření průtoku na principu tlakové diference o krok vpřed, se může nově pyšnit titulem PRODUKT ROKU. Inovativní řešení od společnosti McCrometer, kterou na českém trhu zastupuje divize MERES společnosti HENNLICH, je určeno pro náročné provozní podmíky a pro širokou škálu kapalin a plynů. Odborná porota soutěže, kterou organizoval internetový portál Řízení a údržba podniku, mimo jiné ocenila především to, že přístroj měří i ve velmi náročných podmínkách znečitěných kapalin s pevnými částicemi, nevyžaduje dlouhé rovné úseky před a za měřidlem, vykazuje stabilní signál s vysokou přesností a je bezúdržbový! Takovou kombinaci předností běžně užívané přístroje, jako je např. clona, nejsou schopny poskytnout.

"V-Cone kombinuje tradiční měření průtoku na principu tlakové diference, známou přes 100 let, s inovativním řešením firmy McCrometer. Fungování tohoto revolučního způsobu měření si již v praxi ověřila řada zákazníků po celém světě. Věříme, že titul nám pomůže k dalšímu rozšíření tohoto zajímavého produktu na českém trhu." uvedla Marcela Pažoutová, vedoucí o.z. MERES společnosti HENNLICH s.r.o..

Průtokoměr V-Cone® zvítězil v hlasování soutěže časopisu Řízení a údržba podniku v kategorii  Čerpadla, armatury a příslušenství. Jeho řešení oslovilo nejvíce čtenářů z cca. semi tisíc oslvoených. Příznivé vlastnosti průtokoměru V-Cone® vycházejí z jeho konstrukce, kdy je do proudu média umístěn přeicí kužel, který podstatně mění rpoudění uvnitř potrubí. V-Cone® tak vyžaduje pouze minimální uklidňovací úseky a zároveň dosahuje velim malých hodnot tlakové ztráty, nižších než například u vírového průtokoměru. " V-Cone® nabízí lepší přesnost, širší rozsah měření, minimální rovné úseky a minimální údržbu. Vlastnoti V-Cone®  jsou natolik výjimečné, že někteří uživatelé mluví o nové V-Cone-technologii měření," doplnil Václav Patrovský, product manager pro měřicí prvky.

Klíčovou vlastností V-Cone®  je schopnost trvale měřit s přesností +/- 0,5 % i za velmi nepříznivých podmínek a v širokém rozsahu Reynolds čísel.Při turbulencích nebo velmi nízkém provzním tlaku měří V-Cone® s přesností a opakovatelností, které ostatní průtokoměry dosahují jen za laboratorních podmínek. Dosahuje také dlouhodobé stability a nízkých požadavků na údržbu. Nemá žádné pohyblivé ani náhradní díly. Tvar kužele usměrňuje průtok do obálky, vzniká přechodová vrstva s vyšší rychlostí proudění, která zabraňuje abrazi nebo poškorzní kužele. Výsledky nezávislých laboratoří z dlouhodobých měření několika let potvrdily, že koeficient Beta kužele tak zůstává neměnný po velmi dlouhou dobu bez potřeby rekalibrace. Měřidla jsou v provozu často zaizolovaná, pracují spolehlivě, bez údržby, bez poruchy ... po celá desetiletí. Výrobce McCrometer vyrábí průtokoměry v rozměrech od DN 15 až do DN 3000.
V-Cone® bude v tomto roce zahrnut v normě ISO 5167-5.

Kontakt:
o.z. MERES, HENNLICH s.r.o.
meres@hennlich.cz
tel. 416 711 203

Certifikát PRODUKT ROKU