Radarové měření hladiny nasycené páry Eclipse 7MS

U málokterého parního kotle je optimálně využita jeho kapacita.

U tradičních metod měření hladiny diferenčním tlakem dP nebo vztlakem
je měření ovlivněno rozdíly hustoty vody a turbulencí hladiny.
Z tohoto důvodu kapacita většiny parních kotlů není při provozu optimálně využita.

Představujeme radarové měření Eclipse se sondou 7MS jako ekonomické řešení.
Speciální sondu 7MS uvedl výrobce Magnetrol na trh v roce 2002.
Měření radarovým hladinoměrem Eclipse se sondou 7MS
není ovlivněno změnou hustoty a permitivity páry.
Kapacita kotle může být proto optimálně využita.
Koaxiální konstrukce sondy 7MS  navíc potlačuje turbulence uvnitř sondy.
Sondu 7MS je proto možné  instalovat přímo do nádoby kotle.
Odpadá tím montáž obtokové uklidňovací tlakové armatury.

Hlavní přednosti měření Eclipse 7MS

- max. tlak do 155 bar
- max. teplota do +345°C
- odpovídá nejnovějším normám EN 12952-11 / EN 12953-9
- použití Eclipse pro sledování hladiny ( sekundární bezpečné měřidlo )
- použití Eclipse pro odstavení při poklesu hladiny ( primární bezpečné měřidlo )
- certifikace  PED 97/23/EC : Module H1 - kategorie IV

Další podrobnosti naleznete na stránkách výrobce
speciálně vytvořené pro tento typ měření.
( otevřete v novém okně pravým tlačítkem myši )
http://eclipse.magnetrol.com


Speciální příručku věnovanou
Měření hladiny nasycené páry radarovým hladinoměrem Eclipse

Vám můžeme zaslat v tištěné podobě nebo elektronicky
na Vaši emailovou adresu po vyplnění formuláře zde
Další speciální příručky Magnetrol naleznete v novinkách zde

Ke stažení následující dokumenty :