Radarový hladinoměr Eclipse slaví 10 let

od svého uvedení na trh v roce 1998.

Radarový hladinoměr Eclipse v tomto roce oslaví 10let od svého uvedení na trh v roce 1998.

- Snadná instalace bez nutnosti kalibrace
- Široký rozsah aplikací s 18 typy sond
- Snadné nastavení

jsou argumenty, které vedly během desetiletého období
mnoha aplikací a vývoje k úspěšnému výsledku
více než 50 000 spolehlivých aplikací.

Hladinoměr Eclipse je nejčastěji používanou náhradou za měření na principu vztlaku a torzního plováku.

Během 10 let došlo k významným inovacím :

1998 : první vedený radarový hladinoměr na trhu
1999 : první HTHP sonda pro vysoký tlak a teplotu
2000 : Overfill sonda měřící po celé délce
2001 : Aurora radar s plovákovým stavoznakem
2002 : patentované měření hladiny saturované páry
2007 : rozšířená koaxiální sonda pro viskozní látky
2008 : standardní sonda s proplachem

Vedený radarový hladinoměr Eclipse
je s údajem poruchy SFF 91%
nejspolehlivější radar na trhu.
Jako jediný přístroj vyhovuje direktivě SIL2.