V-Cone® - měření průtoku páry

Pára je nehomogenní médium s turbulencemi, rázy. Tradiční clony, víceděrové clony, pitot sondy v prostředí mokré páry dosahují nízké přesnosti, úzkého měřicího rozsahu. Navíc, měřicí signál pro převodník tlakové diference má u těchto typů velký rozkmit a je nestabiliní. Vnitřní průměr potrubí není vždy přesně známý a rovné úseky bývají omezené.

Průtokoměr V-Cone® dává řešení na všechny uvedené problémy.

Měřicí kužel uvnitř průtokoměru V-Cone® zásadně upravuje průtok uvnitř potrubí. Efekt kónusu rozmixuje kapky vody na miliardy mikroskopických částic. Měřicí signál na výstupu V-Cone® zůstaává stabilní.
Přitom V-Cone® dosahuje v porovnání s clonou někalikanásobně nižší tlakové ztráty. Nižší tlaková ztráta vede k ekonomicky příznivému provozu kotle!

Výhody průtokoměru V-Cone®:

 • Šetří prostor. V-Cone® vyžaduje minimální rovné úseky před a za měřidlem (1-2 x DN před měřidlem).
  Porovnání uklidňovacích úseků: clonva vs. V-Cone
    
 • dosažitelná reálná přesnost u vvlké páry +/- 0,5 % ... 3 % z rozsahu
 • standardní deklarovaná přesnost 0,5 % z kalibračního listu V-Cone®  výrobce McCrometer
 • stabilní měřicí signál s nízkým šumem na výstupu tlakové diference
 • velmi malá tlaková ztráta
 • dlouhodobá stabilita měření, nevyžaduje rekalibraci
 • bezúdržbový provoz
 • široký roszah měření: standardně 1:10 až 1:25
 • osazení jedním až třemi páry odběřných míst (redundance měření)
 • PED (třída I až III)
 • dimenze V-Cone® DN 15 až DN 3000

Pracovníci údržby provozů, kde V-Cone® měří průtok, často ani netuší, že mají instalovány V-Cone® průtokoměry. Měřidla jsou často zaizolována, pracují spolehlivě a bez údržby, bez poruchy... po celá desetiletí.

Pro více informací přejděte na produktové stránky.

Kontakt:

meres@hennlich.cz

tel.: 416 711 203

tým MERES