Zajímá Vás aktuální a přesný stav Vašeho materiálu v zásobnících, silech a nádržích ?

Radarové hladinoměry a hladinové senzory Mollet.

o.z. MERES Vám přináší řešení v oblasti měření hladiny sypkých látek!

Radarové hladinoměry a hladinové senzory Mollet! Ověřené měření od výrobce, který se specializuje výlučně na měření hladiny sypkých látek.  

 • Vhodné pro všechny druhy sypkých látek. (štěrk, písek, cement, beton, vápno, sádra, kamenná drť, krmiva, moučka, sušené mléko, obilí, obiloviny, koření, sůl, cukr, mouka, káva, kakao, grafit, hnojiva, dřevní štěpka, piliny, pěnové vločky, popel, popílek, struska, saze, uhlí, koks a mnoho dalších ) 
 • Bezúdržbový provoz  - technologie nezávislá na změnách prašnosti, vlhkosti nebo vodivosti měřené látky.  Speciálně navržený stěrač ocelového pásku zabraňuje vnikání nečistot do vnitřního prostoru zařízení.
 • 4 programovatelné výstupní signály, 4-20 mA pro okamžitou kontrolu materiálu a zabezpečení plynulosti Vašeho provozu. K dispozici jsou 2 relé výstupy + další 2 volitelné výstupy. Na každý výstup je možno naprogramovat jednu ze sedmi funkcí (měřící, resetovací, alarm, servisní interval..)Podrobnosti naleznete v přiloženém katalogovém listu.
 • Vysoká přesnost měření +/-2,5 cm. I při měření v silech až do teplot 150 °C.
 • Kontinuální měření hladiny na principu TDR pro okamžité a přesné údaje o stavu Vašeho materiálu. TDR (Time-domain reflectometry) - přístroj má generátor a přijímač pulzního signálu. Generátorem vyslaný signál po vedení ocelového lana nebo tyče se od měřené hladiny odráží zpět k přijímači přístroje. Časový rozdíl vyslaného a přijatého signálu je úměrný vzdálenosti měřené hladiny.
 • Použití pro prašná prostředí s nebezpečím výbuchu, kategorie ATEX II 1/2. 
  ATEX II 1/2D Ex ta/tb IIIC T99°C Da/Db IP6x
  ATEX II 2D Ex tb IIIC T99°C DB IP6x
  IP67 nach EN 60529

Pro více informací:

Těšíme se na spolupráci s Vámi !

Související soubory :