AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

MĚŘENÍ A REGULACE - aplikace v automotive

Průtok - měření, hlídání, indikace

 •  měření průtoku oplachové demivody při výrobě tabulového skla
      
 • měření průtoku vody při temperaci lisovacích forem plastových výlisků
      
 • měření průtoku chladicí vody ve formách při výrobě hliníkových bloků motorů
      
 • bilanční měření spotřeby oleje na lisovně dílů karoserie
      
 • hlídání min. průtoku vzduchu před vstupem do vypalovací kabiny
     

Hladina - měření, hlídání, indikace

 • hlídání hladiny oleje autobusu
    
 • měření hladiny oleje a rozhraní voda-olej jediným přístrojem
    

PRŮMYSLOVÉ OHŘEVY - aplikace v automotive

Průtokové ohřevy

 • otápěné hadice pro optimální konzistenci přiváděné barvy u robotů v lakovnách nebo pro plynulý přívod lepidla při lepení skel automobilů
    

Povrchové ohřevy

 • ohřev sudů s lepidlem pro další zpracování v technologii (lepení skel a vnitřních prostor/čalounění vozů)