AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Pro výrobní procesy v automobilovém průmyslu nabízíme aplikace měřicí a regulační techniky zejména pro kontrolu procesů, průmyslové ohřevy pro udržování odpovídající procesní teploty a tím i odpovídajících vlastností média.

Průtok - měření, hlídání, indikace

 •  měření průtoku oplachové demivody při výrobě tabulového skla
      
 • měření průtoku vody při temperaci lisovacích forem plastových výlisků
      
 • měření průtoku chladicí vody ve formách při výrobě hliníkových bloků motorů
      
 • bilanční měření spotřeby oleje na lisovně dílů karoserie
      
 • hlídání min. průtoku vzduchu před vstupem do vypalovací kabiny
     

Hladina - měření, hlídání, indikace

 • hlídání hladiny oleje autobusu

      

Průmyslové ohřevy

 • otápěné hadice pro optimální konzistenci přiváděné barvy u robotů v lakovnách
       
 • otápěné hadice pro přívod lepidla při lepení skel automobilů
    
 • ohřev sudů s lepidlem pro další zpracování v technologii (lepení skel a vnitřních prostor/čalounění vozů)