GALVANOTECHNIKA

MĚŘENÍ A REGULACE - aplikace v galvanotechnice

- pozn.: budou průběžně doplňovány

PRŮMYSLOVÉ OHŘEVY - aplikace v galvanotechnice

Ponorný ohřev

  • elektrický ohřev galvanických lázní pomocí ponorných topných těles
      
      

Přenos proudu

  • inovativní, efektivní přenos elektrického proudu na katodu / anodu, pevné usazení katogy / anody
      
     

Související odkazy: