GUMÁRENSKÝ PRŮMYSL

Naše produkty jsou určeny pro průmyslová použití v různých průmyslových odvětvích, zejména však v chemickém průmyslu. V gumárenském průmyslu, jakožto zvláštním odvětví chemického průmyslu, tak řešíme řadu aplikací např. pro chadicí okruhy gumárenských strojů nebo temperaci chemikálií.

Průtok - měření, hlídání, indikace

  • indikace průtoku chladicích větví gumárenského stroje
      
  • bilanční měření spotřeby oleje pro mazání ložisek gumárenského hnětiče
      

Průmyslový ohřev

  • temperace IBC kontejnerů s cheimkáliemi (také do prostředí Ex)
  • temperace sudů s cheimkáliemi (také do prostředí Ex)