GUMÁRENSKÝ PRŮMYSL

MĚŘENÍ A REGULACE - aplikace v gumárenském průmyslu

Průtok - měření, hlídání, indikace

  • indikace průtoku chladicích větví gumárenského stroje
      
  • bilanční měření spotřeby oleje pro mazání ložisek gumárenského hnětiče
      

PRŮMYSLOVÉ OHŘEVY - aplikace v gumárenském průmyslu

Povrchový ohřev

  • temperace IBC kontejnerů s chemikáliemi (také do prostředí Ex)
  • temperace sudů s cheimkáliemi (také do prostředí Ex)