HUTNÍ PRŮMYSL

Řada našich produktů nachází své uplatnění v obalsti hutního průmyslu. Řešíme např. měření průtoku v železárnách či ocelárnách.

Průtok - měření, hlídání, indikace

  • měření průtoku dusíku při výrobě oceli