JADERNÁ ENERGETIKA

Aplikace v oblasti jaderné energetiky musí splňovat zejména náročné bezpečnostní požadavky.

Průtok - měření, hlídání, indikace

 • měření průtoku za podmínky minimálních rovných úseků potrubí
    
 • hlídání odsávání hermetického prostoru - pomocné provozy JE
        

Hladina - měření, hlídání, indikace

 • BEZPEČNOSTNÍ kontroly hladiny
 • kontrola hladiny kyseliny borité v úkapových jímkách pláště reaktoru JE
  (kapacitní hladinový spínač Kotron)
 • kontrola hladiny při napouštění primárního okruhu JE

 • kontrola hladiny v podlahových jímkách JE

Související odkazy a dokumenty:

Průtokoměry V-Cone pro náročné provozní podmínky

Druhá generace hladinových spínačů Echotel

 Měření v jaderné energetice