PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

MĚŘENÍ A REGULACE - aplikace v petrochemii

Realizujeme zejména aplikace měření a hlídání hladin resp. rozhraní, kde nacházejí své uplatnění vysoce kvalitní a spolehlivé hladinoměry výrobní firmy MAGNETROL.

Hladina - měření, hlídání, indikace

  • tankoviště / distribuce PHM - měření hladiny nafty
      
  • měření hladiny a rozhraní (interface) dvou kapalin v petrochemii
      

Související odkazy a dokumenty:

 Modulární sestavy v petrochemii

 Měření rozhraní kapalin

PRŮMYSLOVÉ OHŘEVY - aplikace v petrochemii

Povrchové ohřevy

  • ochrana proti zamrznutí na potrubních rozvodech / udržování procesních teplot na potrubních trasách
      
  • udržování teploty chemikálií ve skladvacích nádržích v prostředí Ex