PETROCHEMICKÝ PRŮMYSL

V petrochemickém průmyslu jsou na měřicí přístroje kladeny vysoké nároky, které jsou dány zejména požadavky na bezpečnost provozu zároveň s min. ekologickou zátěží pro okolí. V našem sortimentu máme celou řadu produktů, které jsou pro takto náročné podmínky konstruovány. Realizujeme zejména aplikace měření a hlídání hladin resp. rozhraní, kde nacházejí své uplatnění vysoce kvalitní a spolehlivé hladinoměry výrobní firmy MAGNETROL.

Hladina - měření, hlídání, indikace

  • tankoviště / distribuce PHM - měření hladiny nafty
      
  • měření hladiny a rozhraní (interface) dvou kapalin v petrochemii

Průmyslové ohřevy

  • ochrana proti zamrznutí na potrubních rozvodech / udržování procesních teplot na potrubních trasách
      
  • udržování teploty chemikálií ve skladvacích nádržích v prostředí Ex
      

Související odkazy a dokumenty:

 Modulární sestavy v petrochemii

 Měření rozhraní kapalin