PLASTIKÁŘSTVÍ, VÝROBA PLASTŮ

MĚŘENÍ A REGULACE - aplikace v plastikářství

Průtok - měření, hlídání, indikace

  • měření průtoku vody při temperaci lisovacích forem plastových výlisků
        

Hladina - měření, hlídání, indikace - sypkých látek

  • hlídání naplění násypky plastovéh granulátu
        

PRŮMYSLOVÉ OHŘEVY - aplikace v plastikářství

- pozn.: budou průběžně doplňovány