PLYNÁRENSTVÍ, TECHNICKÉ PLYNY

MĚŘENÍ A REGULACE - aplikace pro plynárenství a tech. plyny

Řada našich produktů je určena pro aplikace s plynnými médii. Realizujeme tak například aplikace měření či hlídání průtoku nebo hladiny technických plynů (zemní plyn, metan, 02 ...), zkapalněných plynů, páry (nasycená pára), vlhkých plynů a dalších médií.

Průtok - měření, hlídání, indikace

 • měření průtoku za podmínky minimálních rovných úseků potrubí
    
 • bilanční měření průtoku plynů, např. zemního plynu v pecích a kotelnách
    
 • bezpečnostní hlídání min. průtoku zemního plynu z odparky LNG
      
 • hlídání průtoku - vstřiku metanolu na tratích plnění zásobníků 
    
 • měření průtoku plynů při řízení účinnosti spalování

Hladina - měření, hlídání, indikace

 • měření, indikace a kontrola hladiny ve vysokotlakých separátorech
      
 • přímé měření hladiny zásobníků zkapalněných kryogenních plynů
       

Tlak - měření, hlídání, indikace

 • bezpečnostní tlakoměry dle normy EN 837-1 pro kyslík a vodík

Související odkazy a dokumenty:

Průtokoměry V-Cone pro náročné provozní podmínky

Měření průtoku vlhkého plynu metanu

Radarový hladinoměr Eclipse slaví 10 let

 Měření a regulace spotřeby zemního plynu

 Proces zpracování zemního plynu

 

PRŮMYSLOVÉ OHŘEVY - aplikace pro plynárenství a tech. plyny

Povrchové ohřevy

 • temperace lahví s technickými plyny