STROJÍRENSTVÍ

MĚŘENÍ A REGULACE - aplikace ve strojírenství

Průtok - měření, hlídání, indikace

 • měření a hlídání průtoku mazacího oleje ložiska generátoru
    
    
    
 • rovnoměrné rozdělení průtoku vody v chladicích okruzích
         
 • přesné měření průtoku viskózních kapalin
    
 • měření průtoku oplachové vody průmyslové myčky
    
    

Hladina - měření, hlídání, indikace

 • indikace a měření hladiny obtokovými stavoznaky
      

Tlak - měření, hlídání

 • měření a záznam tlaku na hydraulických akumulátorech
    

PRŮMYSLOVÉ OHŘEVY - aplikace ve strojírenství

Povrchové ohřevy

 • ohřev hydraulických olejů