STROJÍRENSTVÍ

U našich zákazníků z oblasti strojírenství řešíme kromě jiných zejména aplikace měření a hlídání průtoku chladicích a mazacích agregátů.

Průtok - měření, hlídání, indikace

 • měření a hlídání průtoku mazacího oleje ložiska generátoru
    
    
    
 • rovnoměrné rozdělení průtoku vody v chladicích okruzích
         
 • přesné měření průtoku viskózních kapalin
    
 • měření průtoku oplachové vody průmyslové myčky
    
    

Hladina - měření, hlídání, indikace

 • indikace a měření hladiny obtokovými stavoznaky

    

Průmyslové ohřevy

 • ohřev hydraulických olejů