VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

MĚŘENÍ A REGULACE - aplikace pro vodní hospodářství

V rámci vodního hospodářství  se setkáváme s řadou zařízení (ČOV, bioplynové stanice, nádrže), kde naše produkty nacházejí své uplatnění. Realizujeme optimální řešení pro měření průtoku (odpadní) vody a chemikálií, měření hladiny v zásobnících a nádržích.

Průtok - měření, hlídání, indikace

 • bilanční měření průtoku vody v otevřených kanálech
 • měření průtoku chemikálií v úpravnách vod / ČOV
    

Hladina - měření, hlídání, indikace

 • měření hladiny zásobníků chemikálií čistíren odpadních vod
    
         
 • bezkontaktní měření hladiny v úzkých jímkách a otevřených reakčních nádržích při procesu zplyňování biomasy
    
 • kontinuální měření hladiny odpadní vody v podzemní jímce čerpací stanice
    

Související odkazy a dokumenty:

Nové levné bezkontaktní měření hladiny

  Aplikační příručka MAGNETROL pro vodohospodářství

PRŮMYSLOVÉ OHŘEVY - aplikace pro vodní hospodářství

V rámci vodního hospodářství řešíme např. ochranu zásobníků proti zámrazu pomocí topných kabelů nebo přímo ohřevem média uvnitř zásobníku pomocí ponorných topných těles.

Průmyslový ohřev

 • temperace zásobníků s chemikáliemi na úpravnách vod