ZPRACOVÁNÍ SYPKÝCH LÁTEK

MĚŘENÍ A REGULACE - aplikace při zpracování sypkých látek

Hladina - měření, hlídání, indikace - sypkých látek

 • řízení plnění násypky při lisování plastového granulátu 
   
 • kontorla stavu zásobníku při zpracování dřeva
    
 • indikace stavu zásobníku granulátu agresivní zelené skalice FeSO4
    
 • hlídání hladiny agresivních, lepivých sypkých látek
    
 • kontrola zaplnění při procesu zplyňování biomasy
 • kontrola zaplění přesypu dopravníku kameniva při výrobě vápna
    

Související odkazy:

Limitní hlídače Mollet pro sypké materiály

Příslušenství pro plnění sil

Rotační hlídače zaplnění Mollet s ofukem hřídele

PRŮMYSLOVÉ OHŘEVY - aplikace při zpracování sypkých látek

- pozn.: budou průběžně doplňovány