ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

MĚŘENÍ A REGULACE - aplikace ve zpracovatelském průmyslu

Hladina sypkých látek - měření a hlídání

  • kontrola zaplnění přesypu dopravníku kameniva při výrobě vápna
      

PRŮMYSLOVÉ OHŘEVY - aplikace ve zpracovatelském průmyslu

Povrchové ohřevy

  • temperace mlženého děla