Elektrovodná lůžka

Hlavním úkolem elektrovodných lůžek v galvanotechnice je přenos proudu na katodu/anodu. Více...

Kvalita elektrického spojení je závislá zejména na:

 • použitém materiálu
 • rozměrech a dimenzování kontaktních ploch
 • kvalitě povrchu kontaktních ploch
 • přítlaku

Elektrovodná lůžka Auerswald splňují všechna výše uvedená kriteria a zaručují tak optimální přenos proudu:

 • použité materiály:
  - ohýbané měděné díly (oproti litině nedochází k tvorbě bublin uvnitř materiálu a tím i ke snížení vodivosti);
  - mosazná posuvná lyžina (díky různým materiálům nedochází k zadírání jako u stejných materiálů);
  - nerezové bočnice pro výztuhu konstrukce lůžka a optimální navádění katody při jejím zakládání;
  - popř. nerezový ochranný kryt (pro ochranu před úkapy na lůžko)
 • rozměry a dimenzování kontaktních ploch:
  - velké a celistvé kontaktní plochy tvořené mosaznou lyžinou a ohýbaným měděným dílem;
  - standardní řady pro proudová zatížení 500 - 12000 A
 • kvalita povrchu kontaktních ploch:
  - mosazný klín zabraňuje zadírání, ke kterému dochází u ploch ze stejných materiálů;
  - při zakládání a vysouvání katody/anody dochází k samočistícímu efektu
 • přítlak
  - samoupínací princip zaručuje pevné sevření katody/anody vlastní vahou resp. vahou zavěšeného zboží
Kontaktiersysteme selbstspannend KSS

promyšlená konstrukce
široké spektrum přenášeného proudu: 500 až 12000 A

Trommelkontaktiersysteme selbstspannend KST

promyšlená konstrukce
široké spektrum přenášeného proudu: 500 až 12000 A

Pneumatische Kontaktiersysteme KSP

univerzálně použitelené pro jakýkoli typ katodové tyče
přenosové proudy (standard): 1000 až 12000 A
dlouhá životnost a jednoduchá údržba

Selbststeuernde pneumatische Kontatktiersysteme KSPS

nevyžadují žádnou řídicí elektoniku
extrémně dlouhá životnost a jednoduchá údržba
univerzálně použitelná pro všechny galvanické linky

Kontakthaken KHKU / KHAL

samoupínací systém sevření háku s katodovou tyčí bez dodatečných upevňovacích pomůcek
snadné a rychlé uchycení na katodovou tyč / sejmutí z katodové tyče