Kapacitní hladinoměry

Kapacitní hladinový snímač
  • integrovaná kontrola teploty
  • rozsah 30 mm nebo na poptávku
  • pro olejové ploché vany
Hladinoměr/spínač hladiny LCC2
  • bez pohyblivých mechanických částí
  • pro měření hladiny v plochých olejových zásobnících s velmi rozvlněnou hladinou