Radarové hladinoměry

Eclipse 706

Eclipse 706

Radarový hladinoměr Eclipse 706

Čtvrtá generace vedených radarů Magnetrol Eclipse

Od roku 1998, kdy uvedl na trh první generaci vedených radarů Eclipse, se Eclipse osvědčila ve více než 90.000 aplikacích.

Vedený radarový hladinoměr Eclipse 706 pro měření hladiny, rozhraní a objemu kapalin a sypkých látek. Nahrazuje současný typ hladinoměru Eclipse 705.

Hlavní přednosti nové elektroniky 706:

 • diagnostika, která jednoduše vede uživatele při nastavení

  Obr. 1: Elektronická hlavice Eclipse 706

 • velký grafický displej
 • novinka: elektronická hlavice Eclipse 706 s adapterem pro připojení radarových sond Eclipse 705

Obr. 2: Adapter pro připojení radarových sond Eclipse 705

 • excelentní parametr SNR poměru signál:šum  1:4,4
 • paměť pro uložení provozních hodnot a grafu odrazu: Záznam lze spustit v určený čas podle RTC hodin nebo při vzniklé události např. ztráta odrazu Echo Lost, snížená kvalita Echo Strength apod.
 • výstup NAMUR NE107
 • rychlý start funkční již 15sekund od zapnutí
 • pracuje již při napájení 11V ( 630 Ohm / 24V DC )
 • měření skutečné hladiny "REAL LEVEL", nezávislé na změnách viskozity, hustoty, tlaku a pH
 • jednoduché oddělení elektroniky bez demontáže sondy
 • elektrické 2drátové připojení s certifikací ATEX EEx ia 
 • otočná hlavice elektroniky s displejem s klávesnicí
 • komunikace HART® , Pactware, Fieldbus, Profibus
 • standard SIL1, enhanced SIL2 1oo1, SIL3 1oo2 SFF = 93%
 • sondy od permitivity média 1,4
 • mezní provozní podmínky  od -196 °C až do +450 °C / 345 bar
 • provozní tlak 110 bar při +320 °C pro patentové měření nasycené páry
 • kompaktní nebo oddělené provedení s vlnovodem

Obr. 3: Radarový hladinoměr Eclipse v provedení pro hygienické provozy

Hladinoměr Eclipse nabízí vedené sondy šité na míru zákaznické aplikaci.
Tovární přednastavení výrobce Magnetrol je standardem s výhodou Plug & Play pro zákazníka.

Na výběr je celkem z 17 typů standardních sond:
4 typy koaxiálních sond 7MT, 7MP, 7MD, 7MS
6 typů jednotyčových sond 7MG, 7ML, 7MJ, 7MF, 7MM, 7MN
5 typů jednolanových sond 7M1, 7M2, 7M3, 7M4, 7M6
2 typy dvoulanových sond 7M7, 7M5

Příklady aplikací radarových hladinoměrů Eclipse:

Energetika
- bojlery
Energetika
- kotle, parní turbíny
Petrochemie

více k aplikacím najdete v sekci APLIKACE A REFERENCE

Další aplikace radarových hladinoměrů Eclipse pro saturovanou páru:

 

Video-ukázka funkce radarového hladinoměru Eclipse 706

Video: Radarové měření hladiny MAGNETROL