Měření a regulace průtoku

Více k měření průtoku...

Měření průtoku, hlídání průtoku jakož i indikace průtoku jsou oblasti MaR, které se o. z. MERES věnuje již řadu let. Máme tak bohaté zkušenosti s rozličnými průmyslovými aplikacemi průtokoměrů, hlídačů průtoku, indikátorů či omezovačů průtoku pro různá kapalná média (např. voda, olej, chemické látky), jakož i pro plynná média (např. pára, vzduch, zemní plyn apod.).

V oblasti měřicích prvků pro průtok spolupracujeme s řadou významných výrobců, jako např.: Tecfluid, GHM, Meister, MAGNETROL, McCrometer (výrobce patentovaných průtokoměrů na bázi tlakové diference V-Cone®).

V naší široké nabídce měřidel jsou zastoupeny průtokoměry a hlídače průtoku různých měřicích principů. Realizujeme tak širokou škálu aplikací průmyslového měření průtoku.