Hlídače průtoku

Pístové spínače průtoku

Píst je vybaven magnetem a vratnou pružinou. Pohyb pístu je přenášen magnetickým polem na spínací jednotku nebo ukazatel.

Plovákové hlídače průtoku

Plovák je vybaven magnetem a vratnou pružinou. Pohyb plováku je přenášen magnetickým polem na spínací jednotku nebo ukazatel.

Paddel, Flappe

Pádlo je vybaveno magnetem a vratnou pružinou. Pohyb pádla je přenášen magnetickým polem na spínací jednotku nebo ukazatel.

Kalorimetrisch, magnetisch induktiv, Vortex

Rychlost průtoku ovlivňuje teplotní rozdíl mezi teplotními články (kalorimetrický), indukované napětí v magnetickém poli (magneto-induktivní), kmitočet kmitů měřícího členu (vírové Vortex).