Hlídače průtoku kalorimetrické, magneticko-indukční, vírové Vortex

Více k hlídačům průtoku kalorimetrickým, magneticko-indukčním, vírovým Vortex...

Rychlost průtoku ovlivňuje teplotní rozdíl mezi teplotními články (kalorimetrický), indukované napětí v magnetickém poli (magneto-induktivní), kmitočet kmitů měřicího členu (vírové Vortex).

Aplikace:

  • měření a hlídání průtoku senzory bez mechanických pohyblivých částí

Přednosti:

  • jednoduchá montáž a instalace
  • nezávislé na světlosti DN potrubí
  • velmi malá tlaková ztráta

Kalorimetrischer Durchflusswächter EFK2

- médium: kapliny
- roszah průtoku: 2 - 150 cm/s (voda) / 3 - 300 cm/s (olej)
- připojení: G 1/4" až G 1/2"; tlak PN 200; teplota média: 0 až 70 °C

Durchflusswächter EFKP/EFKM

- médium: kapaliny
- rozsah průtoku: 2 - 150 cm/s (voda) / 3 - 300 cm/s (olej)
- připojení: G 1/4" až G 1/2"; tlak: PN 200; teplota média: 0 - 70 °C
- hlídání průtoku a teploty

Durchflusswächter EFKS/EEFK

- médium: kapaliny
- rozsah průtoku: 20 - 50 cm/s (voda) / 1 - 150 cm/s (olej)
- tlak: PN 200; provozní teplota: 15 až 70 °C

Centriflow CF

- médium: voda, olej
- rozsah měření: 0,9 - 150 l/min; tlak: 16 bar; teplota: 80 °C
- připojení: G 1/4" až G 1 1/4"
- bez pohyblivých částí, snadná instalace, kompaktní konstrukce

Thermatel TD1/TD2

- hlídač průtoku, hladiny, rozhraní hladin
- pro kalapiny a plyny
- max. +450 °C, 413 bar

 
Spínač hladiny, průtoku Theramtel TG1 /TG2

- kalorimetrický hlídač průtoku, hladiny nebo rozhraní hladin
- pro kapaliny a plyny
- max. +450 °C, 413 bar