Indikátory průtoku

Kolben Ventilbauweise

Píst je vybaven magnetem a vratnou pružinou. Pohyb pístu je přenášen na ukazatel nebo spínací kontakt prostřednictvím magnetického pole.

Kolben Inlinebauweise

Plovák je vybaven magnetem a vratnou pružinou. Pohyb plováku je přenášen magnetickým polem na spínací jednotku nebo ukazatel.

Rotor, turbínka, zubové oválné kolo

Průtok kapaliny nebo plynu roztáčí lopatkové kolo, turbínu nebo ozubená kola průtokoměru. Otáčky jsou přímo úměrné rychlosti proudění.

Schauglas, Klappe, Kugel

Kapalné médium protéká skleněným průhledítkem.
Průtok indikuje pohyblivá clonka nebo koule.