Plovákové indikátory průtoku

Visoflow HR2

Visoflow HR2

Průtokoměr / hlídač průtoku / indikátor průtoku Visoflow HR2

Průtokoměr Visoflow HR2 se skládá z vedeného plováku osazeného magnetem.
Magnetickou vazbou se přenáší poloha plováku na mechanický ukazatel.
Magnetické pole clonky spíná při přiblížení kontaktu polarizačního relé
anebo je snímáno Hallovým prvkem.Signál prvku zpracovává elektronika s výstupem spojitým normovaným signálem. 

Hlavní výhody a charakterisitky průtokoměru HR2:

 • rozsah průtoku 10…300 l/min voda, další média na poptávku
 • procesní připojení 1 1/4“… 2”
 • oddělený snímací prvek od měřeného média PN200
 • nízká tlaková ztráta 1bar při Qmax 300 l/min
 • nevyžaduje externí napájení
 • kontakt s vysokým zatížením
 • robustní kovová spínací hlavice ATEX
 • polohově nezávislá montáž
 • zákaznické provedení stupnice
 • velmi dobrá opakovatelnost
 • vhodné i pro znečištěné kapaliny

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Elektronický převodník OMNI PLUS  Elektronický převodník OMNI
Elektronický převodník FLEX Elektronický převodník LABO