Průtokoměry

Průtokoměry na principu tlakové diference

- Nevyžadují ŽÁDNÉ uklidňovací úseky před a za měřidlem.
- nízká tlaková ztráta; bezúdržbovost; přesnost +/-0,5 %
- určeny pro měření průtoku kapalin (i znečištěných), plynů (i vlhkých), páry, ...

Pístové průtokoměry

- Píst je vybaven magnetem a vratnou pružinou. Pohyb pístu je přenášen magnetickým polem na spínací jednotku nebo ukazatel.
- určeny pro měření průtoku kapalin

Plovákové polohově nezávislé průtokoměry
  • Plovák průtokoměru je vybaven magnetem a vratnou pružinou. Pohyb plováku je přenášen magnetickým polem na spínací jednotku nebo ukazatel.
  • Jsou určeny pro měření průtoku kapalin a olejů (viskózních látek).
Plovákové, plohově závislé průtokoměry

- Plovák se pohybuje v průhledné trubici konusu opatřené stupnicí rozsahu průtoku. Plovák může být vybaven magnetem. Pohyb plováku je přenášen magnetickým polem na spínací jednotku.
- určeny pro měření průtoku kapalin a plynů

Pádlové průtokoměry / průtokoměry s pružnou clonkou

- Pádlo je vybaveno magnetem a vratnou pružinou. Pohyb pádla je přenášen magnetickým polem na spínací jednotku nebo ukazatel.
- určeny pro měření průtoku kapalin a plynů

Průtokoměry na bázi lopatkového kola, turbíny, zubového nebo oválného kola

- Průtok kapaliny nebo plynu roztáčí lopatkové kolo, turbínu nebo ozubená kola průtokoměru. Otáčky jsou přímo úměrné rychlosti proudění.
- určeny zejména pro měření průtoku olejů a viskózních látek

Kalorimetrické, hmotnostní průtokoměry

- Pro měření rychlosti průtoku je využíván teplotní rozdíl mezi teplotními články.
- určeny pro měření průtoku plynů

Magneticko-indukční průtokoměry

- Měření průtoku vodivých kapalin. Průtokoměry bez pohyblivých částí a tudíž bez vlivu na proudění a měřené médium.
- určeny pro měření průtoku vodivých kapalin

Ultrazvukové průtokoměry

- Ultrazvukové průtokoměry využívají pro měření rychlosti proudění ultrazvukového vlnění. Jedná se tudíž o neinvazivní způsob měření průtoku.
- určeny pro měření průtoku vody

Vortex, vírové průtokoměry

- Při měření průtoku je využíván kmitočet kmitů měřicího členu.
- určeny pro měření průtoku kapalin