Plovákové polohově závislé průtokoměry

Koniflux UK-048

Katalogový list pro průtokoměr UK-048 (ENG)

Plovákový průtokoměr / rotametr Koniflux UK-048

Průtokoměr pracuje na plovákovém principu. Skleněná nebo nerezová kulička se volně pohybuje v měřicím konusu.
Rotametr lez použít jako průtokoměr na vodu nebo na vzduch.

Výhody průtokoměru UK-048:

  • čelní lepená stupnice
  • dvojitá stupnice v l/min a l/hod