Měření sypkých látek

Více k měření sypkých látek...

O. z. MERES se zabývá v oblasti MaR měřením a regulací průtoku, hladiny, tlaku a teploty zejména pro kapalná, plynná nebo viskózní média. V neposlední řadě se však věnujeme i měření hladiny či hlídání limitních stavů zaplnění zásobníků a sil se sypkými látkami.

Hladinové spínače představují jednoduchou a spolehlivou indikaci zaplnění, vyprázdnění nebo stavu doplnění zásobníků či sil pomocí hladinových rotačních čidel (vrtulkové hladinonaky), hladinových vibračních čidel, membránových hladinových spínačů nebo výkyvných hladinových spínačů.

Naše hladinová čidla představují jednoduchou a spolehlivou indikaci zaplnění nebo vyprázdnění zásobníku. Kromě hlídání limitních stavů realizujeme i kontinuální měření úrovně sypkých látek pomocí radarových nebo pásmových hladinoměrů.

Hladinoměry

- pro kontinuální měření hladiny sypkých látek
- radarové hladinoměry, pásmové hladinoměry, LED zobrazovače
- použití v silech, zásobnících a nádržích

Hladinové spínače pro sypké látky

- pro limitní hlídání stavu zaplnění sypkých látek
- snímání limitních stavů pomocí rotačních, vibračních, membránových nebo výkyvných spínačů hladiny
- použití v silech, zásobnících, dopravnících, potrubí či násypkách