Hladinoměry

Hladinoměry pro sypké látky

Tyto hladinoměry jsou určeny pro kontinuální měření hladiny sypkých látek v zásobnících, nádobách či silech. Dokážeme nabídnout tři měřicí principy hladinoměrů pro sypké látky a k nim patřičné LED zobrazovače.
Prvním typem jsou ultrazvukové hladinoměry pro bezkontaktní měření hladiny sypkých látek jakož i kapalin.
Druhým typem hladinoměrů jsou tzv. vedené radary MWF21 a MWF27 fungující na principu TDR – hladinoměr vyšle impuls, který je veden podél tyčové nebo lanové sondy. Část vyslaného signálu se odrazí od povrchu sypké látky zpět k přijímači, který na základě časového rozdílu vypočítá vzdálenost.
Třetím typem hladinoměru je pásmový hladinoměr LF20. Tento hladinoměr funguje na principu YOYO -  z cívky je odvíjeno pásmo se senzorovým závažím. Jakmile se závaží dotkne sypké látky, sníží se tahová síla, na kterou zareaguje elektronika a začne navíjet měřící pásmo zpět na cívku.

Ultrazvukový hladinoměr LU
  • médium: kapaliny, viskózní látky / sypké látky
  • rozsah měření: 0,3 až 12 m
  • HART protokol
Ultrazvukový hladinoměr LU9X2
  • médium: kapaliny, viskózní látky / sypké látky
  • rozsah měření: až 10 m
  • jeden displej pro více hladinoměrů
Ultrazvukový hladinoměr OMNI-L
  • médium: kapaliny a sypké látky
  • rozsah měření: 0,2 až 2,5 m
  • kontinuální měření hladiny i spínání hladiny
Radarový tyčový hladinoměr MWF 21

- speciálně navržen pro kontinální měření hladiny sypkých látek zejména v menších nádobách či zásobnících
- s tyčovou sondou dlouhou až 3 m
- procesní teplota: až 150 °C; tlak: až 40 bar
- varianta i do Ex-prostředí

Radarový lanový hladinoměr MWF 27

- speciálně navržen pro kontinální měření hladiny sypkých látek ve velkých zásobnícíh či silech
- s lanovou sondou dlouhou až 20 m
- procesní teplota: až 150 °C; tlak: až 40 bar
- varianta i do Ex prostředí

Hladinový senzor LF20

- pro kontinuální měření hladiny sypkých látek ve velkých silech či zásobnících
- s lanovou sondou dlouhou až 42 m
- procesní teplota: až 150 °C
- varianta i do do Ex prostředí

LED zobrazovače ENDA

- pro vizualizaci naměřené úrovně
- pro hladinoměry sypkých látek MWF21, MWF27 a LF20
- měřicí rozsah 0 - 20 mA nebo 4 - 20 mA
- vhodné pro montáž do panelu