Hladinová rotační čidla

Rotační hladinové spínače - popis

Hladinová rotační čidla představují spolehlivý způsob hlídání hladiny resp. detekce hladiny sypkých látek v silech, v zásobnících, v násypkách či na dopravnících. Rotační čidla slouží jako indikátory limitních stavů hladin sypkých látek.
Funkční princip: Měřící lopatka rotuje v zásobníku. Pokud sypký materiál dosáhne k měřící lopatce, zastaví její rotaci. Zpětný moment od otočně uloženého motoru sepne signální spínač a vypne motor. Při poklesu sypké látky vrátí zpětná pružina otočně uložený motor zpět do výchozí polohy, rozepne signální spínač do výchozí polohy, sepne motor a lopatka v zásobníku opět začne rotovat.
Rotační hladinové spínače bývají označovány rovněž jako rotační hlídač hladiny, vrtulkový hlídač hladiny, lopatkový spínač hladiny, rotační hladinové čidlo, rotační vrtulkový snímač, limitní měřicí zařízení, hladinový senzor, hladinový indikátor, hladinové čidlo pro sypké látky, rotační hladinový spínač apod.

 

 

 

Drehflügel-Füllstandanzeiger DF11

- cenově výhodný hladinový hlídač
- pro jednoduché aplikace hlídání hladiny
- vhodný zejména jako hlásič plného stavu

Drehflügel-Füllstandanzeiger DF21

- pro široký rozsah použití
- libovolná montážní poloha
- osová zatížitelnost max. 90 N

DF22

- s prodlouženým procesním připojením
- pro sila s lepkavým materiálem
- možnost tlumiče vibrací

DF23 rotacni čidlo

- se zesílenou lopatkovou hřídelí
- pro vyšší zatížení
- libovolná montážní poloha

DF24

- se zesílenou lopatkovou hřídelí a prodlouženým ochranným vedením
- pro silné stěny zásobníků a velké vrstvy inkrustů

DF25

- se zahnutým výložníkem
- pro extrémní zatížení např. ve vysokých silech
- pro vodorovnou nebo šikmou montáž

DF26 rotační čidlo

- s kyvnou hřídelí
- pro hrubozrnné materiály
- výkyvná lopatka o délce až 1,5 m
- pro svislou montáž

Drehflügel-Füllstandanzeiger DF27

- s lanovou hřídelí
- pro nejhlubší aplikace, délka lana až 10 m
- pro svislou montáž

Drehflügel-Füllstandanzeiger DF28

- s ochrannou jímkou
- délka ochranné jímky až 6 m
- pro svislou montáž