Hladinová vibrační čidla

Vibrační hladinové spínače - popis

Vibrační hladinová čidla VF jsou určena k hlídání hladiny sypkých materiálů v silech, zásobnících apod.
Funkční princip:
Vibrační hladinové spínače ze série VF fungují na principu detekce změny vibrací. Po zasypání elektronicky buzené vibrační tyče, dojde k utlumení vibrací, elektronika vyhodnotí tento stav jako zaplněný a sepne relé. Při poklesu hladiny sypkého materiálu dojde k uvolnění vibrační tyče, k jejímu opětovnému rozkmitání a přepnutí relé zpět do výchozí polohy.
K dispozici je několik typů vibračních hladinových spínačů, pro hlídání limitních stavů od malých výtokových potrubí, přes zásobníky, dávkovací zařízení až po velká sila.

Vibrační hladinový spínač LD
  • vhodný pro hlídání hladiny kapalin a sypkých látek
  • detekční délka až 2 m
  • LED indikace
Vibrační hladinové čidlo VF06

- limitní spínač kompaktní konstrukce a malými zástavbovými rozměry
- vhodný pro malé zásobníky, dávkovací zařízení nebo výtoková potrubí

VF12

- robustní provedení s malými zástavbovými rozměry a kompaktním designem
- vhodný pro zásobníky nebo sila
- typické nasazení jako hlídání min/max v silech

VF13

- s prodlouženým výložníkem (až 2m)
- vhodný pro svislou montáž
- prodloužený výložník dokáže proniknout usazeným materiálem na stěně nádoby

VF15

- s lanovým prodloužením (délka lana až 20 m)
- vhodný pro svislou montáž
- max. zatížení lana 2 kN