Ohřev vzduchu

Topná tělesa pro ohřev prostor

Topná tělesa pro ohřev prostor jsou určena do prostředí bez nebezpečí výbuchu jakož i do prostředí s nebezpečím výbuchu. Slouží ke konvekčnímu ohřevu klidného vzduchu.

Ohřívač vzduchu

Ohřívače vzduchu jsou určeny např. k průmyslovém sušení nebo pro instalaci do větracích zařízení pro ohřev přiváděného vzduchu nebo procesních plynů.