Ponorné ohřevy

Více k ponorným ohřevům...

Průmyslové ohřevy


V mnohých průmyslových procesech, ale i v aplikacích mimo průmyslové prostředí, je ohřev či temperace nezbytná pro optimalizaci výrobních procesů, zlepšení kvality nebo primární zajištění vlastního fungování technologie a bezpečnosti provozu. Běžně jsou tekutiny zahřívány pro zlepšení jejich viskozity a dalších vlastností, temperovány proti zamrzání nebo tuhnutí. Podobně je potřeba udržovat různé transportní trasy, plochy či předměty na určité teplotě nebo je chránit proti nepříznivým zimním podmínkám. Setkat se můžeme rovněž s vysoušením materiálů nebo ohřevem vzduchu pro zajištění optimálních podmínek.

Typicky se ohřev rozděluje na dva způsoby – přímý a nepřímý (povrchový ohřev).

Přímý ohřev

Tento způsob předpokládá, že bude topné těleso či hřejivý prvek v přímém kontaktu s ohřívanou látkou. Nejčastěji se jedná o ponorný ohřev kapalin nebo přímý ohřev vzduchu a jiných plynů. K ponornému ohřevu kapalin se používají zejména trubicové a trubkové ponorné ohřívače. Společnost HENNLICH nabízí trubicové ohřívače ve svislém, vodorovném či úhlovém provedení. Kromě trubicových ohřívačů má k dispozici také topné tyče a spirály formované do různých tvarů tak, aby splnily výkonové a prostorové požadavky dané aplikace. Přímý ohřev vzduchu a plynů je nejčastěji realizován pomocí trubkových topných těles, které jsou rovněž ohýbané do požadovaných tvarů. Tato tělesa jsou speciálně uzpůsobena pro ohřev plynných médií, např. opatřena žebrováním pro lepší odvod tepla do okolního prostředí. Tato trubková tělesa lze následně zakomponovat do kompaktních celků, často vyhledávaných jako ohřívače vzduchu, průtokové ohřívače, topná tělesa pro ohřev prostor a podobně.

Při navrhování systému přímého ohřevu jsou důležitými parametry zařízení výkon, napájecí napětí a rozměry. V průmyslových aplikacích je velmi často pracováno s agresivními látkami a vysokými provozními teplotami. Proto je nezbytné kromě výkonových a rozměrových parametrů správně zvolit také použité materiály, které zaručí adekvátní chemickou, mechanickou a tepelnou odolnost. Společnost HENNLICH má v oblasti chemické odolnosti materiálů dlouholeté zkušenosti a pro ponorné ohřívače kapalin nabízí ochranné trubky z nerezu, titanu, speciálních skel a porcelánu nebo speciální chemicky odolné povlaky z PTFE, FEP nebo PFA. Také pro ohřev plynů lze vybírat z různých slitin a ocelí, od běžné černé oceli až po ušlechtilé korozivzdorné typy.

Ponorné výměníky tepla

Všechny výše uvedené způsoby přímého ohřevu mají společnou jednu věc – pracují na principu elektrického odporového ohřevu. Teplotu kapalin, plynů, eventuálně tuhých látek lze však upravovat také jiným, než elektrickým způsobem, a to předáváním tepelné energie od teplonosného média. Typickým zástupcem tohoto principu jsou ponorné výměníky tepla. Výměníkem umístěným do procesního média protéká teplonosné médium, které předává svou teplotu skrze stěny výměníku procesnímu médiu a tím mění jeho teplotu. Tímto způsobem lze realizovat nejen ohřev, ale také chlazení procesního média. Společnost HENNLICH dodává ponorné výměníky tepla deskové polštářové nebo spirálové. Oba typy se vyznačují vysokou odolností, jsou prostorově úsporné, vyžadují jen snadnou údržbu a poskytují zejména velmi vysokou účinnost. V případě deskových polštářových výměníků jsou stěny z titanu či korozivzdorné oceli, kterou lze pro zlepšení chemické odolnosti dále opatřit polymerovým povlakem. Spirálové výměníky využívají pro přenos tepla tenkostěnné trubičky vyrobené z odolného PFA materiálu.

Ponorná topná tělesa

Elektrický ohřev galvanických lázní pomocí ponorných topných těles je jedním z nejčastějších způsobů ořevu procesních kapalin. Výhodou elektrického ohřevu lázní je především snadná regulovatelnost s rychlou účinností, a optimální ohřev kapaliny v celé nádrži (v případě vhodného typu a počtu topných těles).
Procesní chemikálie kladou nejrůznější požadavky na chemickou odolnost použitých materiálů. Při výběru vhodného ponorného topného tělesa je však rovněž nutno zohlednit i fyzikální procesy (vznik inkrustace) a tepelné mezní hodnoty (povrchové zatížení).
Pro každý účel nasazení nabízíme vhodné kompletní řešení ohřevu lázně pomocí ponorných topných těles (ponorné ohřívače) vč. hlídání a regulování hladiny.

O. z. MERES je již řadu let výhradním obchodním zastoupením výrobce vysoce kvalitních ponorných topných těles, firmy MAZURCZAK Thermoprozesse GmbH. Realizujeme dodávky ponorných topidel pro Českou a Slovenskou republiku.

Vhodně vybrané a dimenzované topné těleso se správnou údržbou = dlouhá životnost.

Poptávkový dotazník - ponorná topná tělesa

Badwärmer

Ponorné trubicové ohřívače ROTKAPPE (MAZURCZAK) jsou vhodnou formou pro přímý ohřev galvanických či chemických lázní.

Patronenheizkörper

Ponorné topné vložky ohřívají kapaliny v galvanických lázních. Za určitých podmínek mohou být použity i pro přímý ohřev tavenin, par a plynů.

Přírubová a šroubovací topná tělesa

Tato topná tělesa se využívají pro ohřev kapalných a plynných médií, přičemž je možno dosáhnout velmi vyskoých topných výkonů.

Trubková topná tělesa

Trubková topná tělesa jsou díky své variabilitě tvarování vhodná pro celou řadu aplikací průmyslových ohřevů.

Winkelbadwärmer

Ponorné úhlové ohřívače jsou ideálním přímým ohřevem pro všechny nádrže s nízkou nebo kolísající hladinou.

Plochá topná tělesa - topné spirály

Ponorná topná tělesa s opláštěním z FEP/PFA ve formě topné tyče či topné spirály jsou vhodná pro ohřev lázní, kde je nutná prostorově úsporná instalace. Navíc jsou vhodná pro vysoce agresivní kapaliny.

Nádrž ohřev

Topná tělesa (topné spirály) GALMATHERM jsou vhodná pro ohřev / temperaci skladových nádrží a zásobníků. Hlavní výhodou je snadná instalace.

Polštářové deskové výměníky tepla

Deskové výměníky tepla jsou navrženy pro ohřev (chlazení) galvanických lázní různými topnými (chladicími) médii: pára, voda, olej. Hlavní výhodou je prostorově úsporná instalace.

Niveau- Temperaturüberwachung

Pro regulaci a hlídání stavu hladiny,
hladinové sondy a plovákové spínače.

Regulace a hlídání hladiny a teploty

Zjišťování, hlídání a regulace hladiny a teploty - to je úkol pro přesné vyhodnocovací přístroje a čidla.

Produktová videa

Instruktážní videa zobrazující některé servisní úkony na topných tělesech: výměnu topné vložky, reset systému ABS a další.