Hlídání hladiny a teploty

Plovákové spínače z PVDF nebo PP

Plovákový hladinový spínač

Plovákové spínače z PVDF nebo PP

V procesních nádržích a skladových zásobnících je nutné zjišťování hladiny kapaliny, neboť nechtěná změna úrovně hladiny v lázních (např. při vypařování nebo při úbytku způsobeném ulpíváním procesní kapaliny na namáčených dílech, při galvanických procesech) musí být korigována.
Zde je nutno rozlišovat dvě zadání:

Regulace hladiny pro automatický průběh procesu (např. přidávání kapaliny).

Hlídání hladiny, aby se zabránilo možným nebezpečím (chod naprázdno, chod na sucho) v souvislosti se zabudovanými přístroji (topení, čerpadla) nebo aby se zamezilo přetečení procesní kapaliny z nádrže.

Konstrukce plovákových spínačů

Magnet zabudovaný do pohyblivého plováku nabudí jazýčkový kontakt pevně fixovaný v plovákové tyči.

Technické údaje:

provedení: s jedním, dvěma nebo třemi spínanými kontakty
materiál:polypropylen (PP) nebo polyvinylidenfluorid (PVDF)
pouzdro svorkovnice:bez (provedení PG), LC, LC/L, BC, BC/L
max. spínací napětí:230 V ~ / 0,13 A
max. spínací výkon: 30 W
krytí:IP 65

Mezní kontakty

Mezní kontakty jsou pevně fixovány a nelze je dodatečně měnit. Z tohoto důvodu je nutno v objednávce přesně stanovit první mezní bod, jakož i mezní vzdálenosti dalších přepínacích kontaktů, relativně definovaných k prvnímu meznímu kontaktu.

Příslušenství

  • vestavná manžeta EM (pro pouzdro svorkovnice BC, BC/L)
  • vestavná manžeta ML (pro pouzdro svorkovnice LC, LC/L)
  • přídržná manžeta HM (pro pouzdro svorkovnice BC, BC/L)
  • držák HB (pro pouzdro svorkovnice BC, BC/L)
  • držák HL (pro pouzdro svorkovnice LC, LC/L)

Poptávkový dotazník - ponorná topná tělesa

.

Typová označení plovákových spínačů hladiny:

MTSU
MTS2U
MTS3U
MTST
MTSU 24/LC-F