Povrchové ohřevy

Více k povrchovým ohřevům...

Průmyslové ohřevy

V mnohých průmyslových procesech, ale i v aplikacích mimo průmyslové prostředí, je ohřev či temperace nezbytná pro optimalizaci výrobních procesů, zlepšení kvality nebo primární zajištění vlastního fungování technologie a bezpečnosti provozu. Běžně jsou tekutiny zahřívány pro zlepšení jejich viskozity a dalších vlastností, temperovány proti zamrzání nebo tuhnutí. Podobně je potřeba udržovat různé transportní trasy, plochy či předměty na určité teplotě nebo je chránit proti nepříznivým zimním podmínkám. Setkat se můžeme rovněž s vysoušením materiálů nebo ohřevem vzduchu pro zajištění optimálních podmínek.

Typicky se ohřev rozděluje na dva způsoby – nepřímý a přímý (ponorný ohřev, ohřev vzduchu).

Nepřímý ohřev

Za nepřímý ohřev je považována taková aplikace, kde se ohřívané procesní médium nachází uvnitř nádoby, nádrže, potrubní trasy apod. a je ohříváno přes stěnu tohoto uložení. Zpravidla je takto řešena ochrana proti zamrzání vodovodního potrubí nebo akumulačních nádrží, temperace skladovacích látek na určité teplotě, ochrana měřicích přístrojů a armatur proti jejich poškození apod. Pro ohřev či temperaci se používají elektrické topné kabely, manžety, podložky, topné rohože či topné pláště.

Pravděpodobně nejčastěji se setkáme s ohřevem pomocí elektrických topných kabelů. I zde je při výběru vhodného prvku nezbytné správné zvolení výkonu, napájecího napětí, rozměrů, celkové délky a samozřejmě tepelné a chemické odolnosti. Z konstrukčního a technologického hlediska se topné kabely rozdělují na sériové a paralelní. Sériová technologie je původní a můžeme se s ní setkat téměř všude v podobě jednoduchých silikonových nebo PTFE topných kabelů a pásků, vysokoteplotních pásků se sklo-textilní izolací apod. Oproti tomu paralelní technologie je modernější a představuje určité výhody, jako je možnost libovolného krácení topných kabelů, zpravidla snazší instalace, jednodušší regulace teploty a další. Typickým představitelem paralelní technologie jsou samoregulační topné kabely, které upravují svůj výkon na základě aktuální teploty. Samoregulační topný kabel se skládá ze dvou vodičů, mezi kterými je vlisované speciální jádro ze směsi polymerů a vodivých sazí. Jádro vytváří odporové cesty a při průchodu elektrického proudu dochází k jeho zahřívání. Na základě rostoucí nebo klesající teploty se počet odporových cest mění. Se stoupající teplotou se jádro rozšiřuje na mikroskopické úrovni, čímž dochází ke zvětšení elektrického odporu a snižování počtu elektrických cest a tím ke snižování topného výkonu. Díky tomu je možné topný kabel křížit, může se sám sebe dotýkat a nehrozí tak riziko přehřívání a tepelné poškození topného kabelu. Velmi žádaným a často používaným samoregulačním topným kabelem je typ BTV, který je určen zejména pro ochranu proti zamrzání a lze jej bezpečně instalovat i na plastová potrubí či nádrže. Kromě typu BTV nabízí HENNLICH i další samoregulační topné kabely typu QTVR, XTV nebo KTV. Samoregulační topné kabely jsou určeny také pro prostředí s nebezpečím výbuchu EX. Díky fluorpolymerovému plášti (-CT) je lze použít i do agresivních prostředí. Pro méně agresivní prostředí jsou k dispozici s pláštěm z modifikovaného polyolefinu (-CR). Samoregulační topné kabely disponují jednotkovými výkony od 9 W/m až do 65 W/m. Z paralelní technologie má dále společnost HENNLICH v sortimentu topné kabely s limitovaným výkonem - typy VPL, nebo topné kabely s konstantním výkonem - typy FMT a FTH.

Nepřímý ohřev však neznamená pouze udržování protizámrzných teplot. Společnost HENNLICH dokáže řešit i aplikace s teplotami až 1000 °C. Tam, kde je požadavek na vysoké pracovní teploty, vysokou chemickou a zejména mechanickou odolnost, jsou používány sériové minerálně izolované topné kabely v kovovém plášti. Jsou k dispozici buďto v jednožílovém provedení, které se připojuje na obou koncích topného kabelu, nebo dvoužílové, které má připojení pouze na jedné straně. Minerálně izolované topné kabely dosahují výkonu až kolem 300 W/m a jsou k dispozici s vnějším pláštěm z mědi, který může být dodatečně opatřen povlakem z FEP nebo HDPE, dále s pláštěm ze směsi měď-nikl, s nerezovým pláštěm z materiálu 1.4541 nebo s pláštěm z odolné slitiny 825.

Kromě těchto typů topných kabelů firma HENNLICH nabízí velké množství odporových topných pásků, paralelních topných kabelů, silikonových nebo PTFE topných pásků a kabelů, topných elementů ve sklo-textilní izolaci apod. Ke všem topným elementům je k dispozici kompletní montážní příslušenství včetně tepelné regulace v podobě teplotních senzorů a teplotních regulátorů.

Ohřev nádob a předmětů

Určitou podkategorií nepřímého způsobu ohřevu látek je ohřev nádob či různých předmětů pomocí topných plášťů, topných manžet, rohoží a topných podložek. V takových případech je topný kabel nebo topný vodič zakomponován do nosného elementu a společně tvoří kompaktní celistvý produkt. Výsledkem jsou silikonové nebo sklo-textilní topné rohože a manžety, silikonové topné pásy pro ohřev sudů, polyesterové nebo PTFE topné pláště pro ohřev IBC, robustní kovové topné podložky pro 200 l sudy, kovové vysoko-výkonnostní topné panely apod. Všechny tyto produkty naleznete na internetových stránkách společnosti HENNLICH.

V oblasti doprovodných průmyslových elektrických ohřevů spolupracujeme s předními výrobci:

  • nVent - známý zejména výrobou samoregulačních topných kabelů značky Raychem
  • Thermocoax Isopad - výrobce prvků zejména pro speciální ohřevy - otápěné hadice, topné pásky, manžety a rohože, sudové ohřevy
  • Hillesheim - výrobce otápěných hadic

Získejte 10ti letou záruku! 

Vynikající kvalita námi dodávaných produktů umožňuje poskytnout našim zákazníkům desetiletou záruku. Tato záruka může být uplatněna na následující produkty: samoregulační topné kabely Raychem řady BTV, QTVR, XTV, KTV; topné kabely s limitovaným výkonem Raychem řada VPL; paralelní topné kabely řady FMT, FHT; topné kabely s opláštěním z PTFE řady XPI, XPI-S, HAx
Podmínky pro poskytnutí 10-leté záruky:
instalace v rámci Evropy; on-line registrace použitých typů kabelů a délek do 30 dní po instalaci; instalace a pravidelná údržba/přeměření dle návodu k obsluze a instrukcí.

BTV 04 Small

Bezpečné a spolehlivé, bez přehřívání nebo propálení
jednoduchá projekce, žádné složité výpočty
pružné, možnost prodloužení přímo na místě

FMT FHT

Pro ochranu proti zamrznutí do 200 °C,
konstantní výkon v celém teplotním rozsahu,
ochranný plášť z FEP, možnost prodloužení přímo na místě.

Topné kabely s opláštěním z PTFE (plastovou izolací PI)

Jednoduchá instalace topného kabelu díky vysoké pružnosti
vysoká chemická odolnost díky izolaci z PTFE
teplotní odolnost od -70 °C do +260 °C

Widerstandsheizbänder

Od ochrany proti zamrznutí až po vysokoteplotní oblast 900 °C
různá provedení dle teplotního rozsahu
s konečnou úpravou

Mineralisolierte Heizleitungen

- kompaktní teplo až do 1000 °C
- vnější plášť z mědi, mědi-niklu, nerezu nebo inconelu
- vysoké hustoty výkonu, k dodání vakuové průchodky

Heizmatten

Topné rohože (topné manžety) se používají zejména
pro velmi rovnoměrný a celoplošný rozvod tepla,
jakož i pro snadnou montáž a demontáž.

Topné pláště

Kompletní řešení ohřevů pro jednoduché a čisté zacházení
s kapalnými nebo viskózními produkty, možné i do prostředí Ex.

Temperaturregler

Široké spektrum aplikačně orientovaných regulačních
řídicích a hlídacích systémů odpovídající všem nárokům
průmyslu, výzkumu a vývoje