Teplotní regulátory do prostředí bez nebezpečí výbuchu

Elektronický termostat RAYSTAT-ECO-10

Thermostat RAYSTAT-ECO-10

Elektronický regulátor teploty RAYSTAT-ECO-10

Regulátor teploty RAYSTAT-ECO-10 je určen k regulaci topných kabelů používaných v aplikacích ochrany proti zamrznutí.

Kontinuálně upravuje výkon systému otápění v závislosti na okolní teplotě. Použitím vhodného algoritmu regulátor RAYSTAT-ECO-10 měří okolní teplotu a určuje vhodnou dobu trvání cyklu, během níž budou topné kabely zapnuty. Vzhledem k tomu, že okolní teploty jsou v zimě často pod bodem mrazu, ale dostatečně vysoko nad minimální výpočtovou okolní teplotou, je dosaženo podstatných úspor energie.

Parametry jsou zobrazeny na displeji a mohou být snadno nastaveny. Regulátor obsahuje 25A relé, které umožňuje přímé spínání topného okruhu. Pouzdro regulátoru lze snadno nainstalovat ve venkovním prostředí. Jednotka je vybavena snímačem Pt 100 pro měření okolní teploty v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Regulátor RAYSTAT-ECO-10 je navržen pro zabezpečení bezporuchového, dlouhodobého provozu. Kromě displeje je součástí regulátoru poplašné relé, které se sepne buď v případě nízké hodnoty napájecího napětí, v případě výpadku napájení nebo v případě selhání snímače RTD, čímž je možné na dálku zjistit stav systému.

Technické údaje k teplotnímu regulátoru RAYSTAT-ECO-10

jmenovité napětí:230 V AC, +/- 10 %, 50/60 Hz
spínaný výkon:25 A při 250 V AC
přívody:2 x M25, 1 x M20, 1 x M16
příkon/jmenovitý výkon:14 VA
teplotní čidlo: Pt 100 v 3-vodičovém provedení
krytí: IP 65
okolní teplota-provozní rozsah:-40°C až +40°C
rozsah použití:prostředí bez nebezpečí výbuchu
reléové výstupy:1 řídicí relé, 1 výstražné relé
rozsah regulace:0°C až +30°C
rozsah nastavení min. teploty okolí:-30°C až 0°C
objednací číslo:145232-000

Signalizace poruch

poruchy čidla:zkrat čidla, rozpojený okruh čidla
nízká teplota: když je překročena min. teplota okolí
poruchy napětí:provozní napětí resp. napětí výstupu příliš nízké

Regulátor je vybaven řídicím relém, které umožňuje přímé připojení topného okruhu do zajištění max. 25 A.