Průtokové ohřevy

Průtokový ohřívač

Průtokové ohřívače slouží k ohřevu kapalných a plynných proudicích médií, jako např. voda, olej,...

Topné hadice

Otápěné hadice umožňují přepravování plynných, kapalných nebo viskózních látek při udržení procesních teplot. Jsou odolné vůči agresivním médiím, jakož i vůči vysokým teplotám a tlakům