Průtokové ohřevy

Topné hadice

Otápěné hadice umožňují přepravování plynných, kapalných nebo viskózních látek při udržení procesních teplot. Jsou odolné vůči agresivním médiím, jakož i vůči vysokým teplotám a tlakům

Ohřívač proudícího vzduchu

Ohřívače vzduchu jsou určeny pro průmyslový přímý ohřev proudících plynných médií, jako je vzduch, nehořlavé plyny, plynné směsi apod.

Průtokový ohřívač

Průtokové ohřívače slouží k přímému ohřevu kapalných médií, jako je např. voda, oleje, chemické roztoky atd.