Průtokové ohřevy

Průtokové ohřívače

Průtokový ohřívač

Průtokové ohřívače

Průtokové ohřívače jsou běžně používány v chemickém, petrochemickém, plastikářském, železničním nebo loďařském průmyslu, při výrobě strojů a průmyslových zařízení. Průtokové ohřívače jsou navrhovány v úzké spolupráci se zákazníkem pro dosažení optimálního řešení k dané aplikaci. Jsou vyráběny s výkony od několika wattů až po jednotky megawatt. Povrchové zatížení topných těles je voleno vždy adekvátně pro dané procesní médium. Topnými elementy jsou vysoce kvalitní trubková topná tělesa. Průtokové ohřívače jsou k dispozici také v provedení Ex pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Dle požadavku jsou průtokové ohřívače dodávány s odpovídající řídicí jednotkou, vlastním čerpadlem, montážními prvky, tepelnými izolacemi, bezpečnostními ventily, průtokoměry, atd.

Díky individuálním návrhům průtokových ohřívačů pro konkrétní aplikace a použití materiálů výhradně vysoké kvality je dosahováno velké spolehlivosti, bezpečnosti a dlouhé životnosti s minimálními náklady na údržbu.
Pro přesné monitorování teploty je možné průtokové ohřívače opatřit PT100 sensory, termočlánky, termostaty nebo teplotními omezovači.

Technické údaje průtokových ohřívačů

  • parametry průtokových ohřívačů jsou navrhovány individuálně dle požadavků konkrétní aplikace
  • různá materiálová provedení (hliník, ocel, nerez, slitiny, ..)
  • výkony od několika watt až po jednotky MW
  • krytí svorkovnice IP54/IP65

Nejčastější aplikace průtokových ohřívačů:

  • ohřev vody a vodných roztoků
  • ohřev agresivních médií
  • ohřev teplo-nosných kapalin
  • ohřev těžkých olejů
  • předehřev motorů a zařízení
  • ohřev chladicích kapalin

Příklady různých typů průtokových ohřívačů:

Kompletní průtokový ohřívač Ex EPrůtokový předehřev média