Topné hadice

Elektricky otápěné hadice do prostředí bez nebezpečí výbuchu

- pro ohřev kapalných i plynných médií
- do prostředí bez nebezpečí výbuchu (BNV)
- max. pracovní teploty do 550 °C

Elektricky otápěné hadice do prostředí s nebezpečím výbuchu Ex

- pro ohřev kapalných i plynných médií
- schválené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
- max. pracovní teplota do 200 °C
- pro teplotní třídy T1 až T6

Hadice otápěné teplonosným médiem

- ohřev nebo i chlazení pomocí páry, vody nebo teplonosného oleje
- bez elektrického napájení
- pro pracovní teploty 60°C až 250°C

Vnitřní ohřev pro hadice a potrubí

- přímý ohřev / ochrana proti zamrznutí
- instalace do stávající hadice nebo potrubí
- určeno zejména pro vodovodní hadice
- vhodné i pro pitnou vodu

Otápěné hadice pro analýzu plynů

- topné hadice pro analýzu plynů
- pracovní teplota až do max. 350 °C
- jmenovité průměry pracovních hadic 4 mm až 12 mm

Elektricky otápěné hadice pro potravinářství

- pro dopravování tučných nebo netučných potravin
- pro předávání alkoholických a nealkoholických nápojů