Topné hadice

Elektricky otápěné hadice dle ATEX do prostředí Ex

Elektricky otápěné hadice do prostředí s nebezpečím výbuchu Ex

Otápěné hadice schválené dle ATEx pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - série HX.

Průmyslové a analytické, elektricky otápěné hadice jsou konstruovány pro použití v Ex prostředí. V závislosti na použitém topném prvku a teplotní regulaci je možné jejich nasazení v zóně 1 / 2 (plyny) a 21 / 20 (prach) při omezení teplotní třídou T1 až T6. Použití v zónách 0 a 20 není povoleno

Průmyslové otápěné hadice série HX6

Tyto otápěné hadice jsou zpravidla určeny pro kompenzování tepelných ztrát v aplikacích, jako je transport olejů, tuků, pryskyřic, barev, vody, plastických a formovacích materiálů, oxidu uhličitého apod.

Hlavní charakteristiky otápěných hadic série HX6:

 • teplotní třídy: T3 200°C; T4 135°C; T6 85°C
 • zóny EX : zóna 1 / 2 (plyny); zóna 21 / 22 (prach)
 • pracovní teploty: do 200 °C
 • jmenovité napětí: 230 V AC
 • topný element: sériový odporový / paralelní samoregulační
 • výkon: v závislosti na provedení
 • délka připojovacího kabelu: 1,0 m
 • DN pracovní hadice: od DN 4 mm až do DN 50 mm
 • připojovací armatury: viz katalogový list
 • tepelná izolace: izolační pěna nebo vlna
 • vnější ochrana: antistatická, viz katalogový list
 • zakončení hadic: tvrdý PA nebo měkký elastomer

 Analytické otápěné hadice série HX3

Tyto topné hadice jsou zpravidla určeny pro udržování teploty pro zabránění zamrzání a kondenzaci látek v aplikacích, jako je měření CO2, výfukových a průmyslových plynů, měření plynných vzorků, vzduchu apod.

Hlavní charakteristiky otápěných hadic série HX3:

 • teplotní třídy: T3 200°C; T4 135°C; T6 85°C
 • zóny EX : zóna 1 / 2 (plyny); zóna 21 / 22 (prach)
 • pracovní teplota: do 200 °C
 • jmenovité napětí: 230 V AC
 • topný element: sériový odporový / paralelní samoregulační
 • výkon: v závislosti na provedení
 • délka připojovacího kabelu: 1,0 m
 • provedení pracovní hadice: PTFE, PFA, nerez; možnost vyměnitelné pracovní hadice
 • DN pracovní hadice: DN 4 mm až DN 12 mm
 • připojovací armatury: viz katalogový list
 • tepelná izolace: izolační pěna nebo vlna
 • vnější ochrana: antistatická, viz katalogový list
 • zakončení hadic: tvrdý PA nebo měkký elastomer

Hodnoty pro samoregulační topný element otápěných hadic série HX3 a HX6:

výkon pracovní hadice do DN 12:12 W/m17 W/m23 W/m31 W/m40 W/m60 W/m
max. udržovací teplota:35 °C40 °C50 °C60 °C95 °C120 °C
max. expoziční teplota:85 °C85 °C85 °C85 °C150 °C200 °C
max. délka topného okruhu při 16 A:150 m140 m100 m80 m60 m40 m
teplotní třída:T6T6T6T4T3T3

 

Pro Vaši poptávku na otápěné hadice využijte nejlépe poptávkový dotazník: